O sdružení výtvarníku „SPOLU“

Vznikla v Ústí nad Labem v květnu 1993. Byla založena absolventy ”Lidové konzervatoře” v Ústí n. L. jako Severočeské sdružení výtvarníků „SPOLU“. V současné době zahrnuje 27 výtvarníků z Ústeckého kraje a některých dalších měst. Většina členů skupiny se zabývá výtvarnou tvorbou profesionálně, zbylí členové tvoří spontánně a svoji tvorbu prezentují spíše na společných výstavách sdružení „SPOLU“.

Vznikla v Ústí nad Labem v květnu 1993. Byla založena absolventy ”Lidové konzervatoře” v Ústí n. L. jako Severočeské sdružení výtvarníků „SPOLU“. V současné době zahrnuje 27 výtvarníků z Ústeckého kraje a některých dalších měst. Většina členů skupiny se zabývá výtvarnou tvorbou profesionálně, zbylí členové tvoří spontánně a svoji tvorbu prezentují spíše na společných výstavách sdružení „SPOLU“. Členové skupiny SPOLU se věnují různým oborům výtvarné činnosti, např. malbě, grafice, litografii, keramice a sochařství. Většina výtvarníků tvoří již delší dobu a jednotliví členové se v průběhu své výtvarné činnosti se podíleli na různých výtvarných aktivitách v České republice i mimo ni (vystavovali např. v galerii Strudelhof ve Vídni, na velvyslanectví ČR ve Vídni, v galeriích SRN, Polska a USA atp.).

Mezi hlavní cíle skupiny patří nejen podpora rozvoje umělecké tvorby a osobnosti výtvarníka, ale i jeho prezentace, zajišťování a organizace výstav, podpora začínajících umělců a aktivní postoj se snahou přispět ke vnímání výtvarné tvorby jako nezbytné a potřebné součásti života vůbec. Výsledkem tohoto snažení je nejen rozmanitá výstavní činnost, ale i zapojení se do kulturního dění, spolupráce s jinými sdruženími, institucemi a výtvarníky.

Skupina výtvarníků SPOLU pořádá pro své členy mimo společných výstav také ateliérová setkání a krajinářské plenéry, grafické a keramické dílny a sochařská symposia. Členové skupiny mají především své vlastní aktivity, tzn. autorské výstavy, ale jsou také členy v jiných výtvarných sdruženích a skupinách, zúčastňují se akcí pořádaných galeriemi v celé České republice apod. Autorské výstavy se uskutečnily ve většině měst ústeckého regionu a v dalších městech České republiky, např. v Hradci Králové, Šumperku, Jičíně, Chrudimi, Týnu n. Vltavou, Ústí n. Orlicí, Brně a v mnoha jiných.

Některé akce skupiny SPOLU se staly již tradicí, např. výstava v galerii Hefaistos v Děčíně se uskutečnila již sedmkrát, celkem jedenáctkrát bylo uspořádáno sochařské symposium, rozšířené o malířský plenér. Souhrnná reprezentativní výstava v prostorách dominikánského kostela sv. Vojtěcha v Ústí n.L. proběhla od r. 1995 již sedmkrát. Nejméně dvakrát do roka se konají krajinářské plenéry.