Sochařské sympozium a malířský plenér v Zubrnicích je úspěšně za

Sochařské sympozium a malířský plenér v Zubrnicích je úspěšně za

Výtvarná skupina Spolu oslavila na sochařském sympoziu a malířském plenéru v Zubrnicích 25. výročí svého založení.

FOTOGALERIE

Své čtvrtstoletí trvání oslavila prací – tvorbou plastik z hořického pískovce. Tvrdou prací zužovanou vlnou veder, která trápí nejen naši vlast. Odpoledne bylo takové teplo, že se nedalo pracovat. Začínali jsme brzy ráno a pak v odpoledním a podvečerním čase. Přes únavu, která postihla každého jsme si několikrát večer zazpívali při kytaře v klubovně ubytovny v Zubrnicích, kde jsme nalezli již po několikáté svůj dočasný prázdninový domov. Akci „Zubrnice 2018“ jsme zahájili 26. července a vernisáž vytvořených děl se současným ukončením sympozia proběhla v sobotu 4. srpna ve 14.00 hodin v místním bývalém lomu. Celou akci hodnotím velmi úspěšně a s velkou úctou k hostům a ke svým kolegům z výtvarné skupiny. Všichni zúčastnění členové jsou již penzisté, ostatně celá Výtvarná skupina Spolu, kromě jedné výtvarnice jsou penzisté. Já jsem do penze vstoupil v lednu, ale skutečně až o těchto prázdninách. Jsem přesvědčen, že svou nelehkou náročnou tvorbou všichni výtvarníci dokázali, že určitě ještě nepatří „do železa starého“, ale naopak, mohou být příkladem těm mladším.

Sympozia se zúčastnilo 8 výtvarníků, ze 14 členů výtvarné skupiny a 6 hostů. Vlastně 7 hostů, neboť během sympozia se k tvorbě výtvarníků spontánně připojil mladý žák Lukáš Kalenda, vnuk „sousedky“, penzistky paní Vágnerové, která bydlí v domku vedle našeho „tvůrčího sálu“ v Zubrnickém lomu a která trpělivě snáší naše ťukání a prášení při broušení a dělení kamene. Lukáš na vernisáži představil svá vybroušená dílka z úlomků hořického pískovce-Domeček, Ptáčka a Rybu. Mezi hosty výtvarné skupiny patřila i žačka páté třídy Anička Jurčová, z Ústí nad Labem, která se svým tatínkem panem doktorem Jurčou vytvořila krásnou plastiku – hlavu pradávného bojovníka zdobenou kytičkou a lístečkem. Půvabné první životní dílko. A pan doktor ortoped se určitě nepřestává divit, jak na sympóziu „řádí“ penzisté s artrózou, bolestmi páteře a všeho možného, které léčí. Mezi hosty patřila i paní Květa Nováková penzistka z Chomutova, která jediná svými 2 obrazy- „Zubrnická náves“ a „Perly“ reprezentovala výtvarníky malíře. Ti další, kteří vždy malovali, žel marodí. Ostatně ve Výtvarné skupině Spolu malují prakticky všichni členové a tuto tvorbu představí ve větším množství na výstavě, která proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem od 5. září 2018 do 4. listopadu tohoto roku a na kterou Vás srdečně zvu. Vernisáž výstavy proběhne dne 4. září od 17.oo hodin. Ti, kteří tvořili sochy již sílu na malování nenašli. Dalším hostem byla paní Lída Kavanová z Teplic, houslistka Severočeské filharmonie. Vytvořila krásné dílo „Co myslíš?“-uměleckou skalku zdobenou živými květinami. Celou dobu její tvůrčí činnosti na plastice jsem trpěl strachem, že kladivo, které používala, způsobí zranění její jemné hudební ruky a že budeme řešit nepříjemné žaloby s pojišťovnou a filharmonií. Je však nejen hudebně šikovná. Hostem, který se za své první dílo již vůbec nemusí stydět, ale naopak honosit byla paní Libuše Pajmová z Litoměřic, sálová zdravotní sestra, která vytvořila krásnou „Ještěrku“ na kameni. Dílko pohledné ze všech stran. Posledním hostem byl pan Roman Kozák z Valtířova, který na vernisáži představil soubor uměleckých fotografií, ve kterých ve formách listů, květin, kamenů a jiných materiálů promlouvají obličeje lidí a poetické vhledy do krajiny a na historická díla. Členka a víceprezidentka VSS paní Zdeňka Tvrdíková z Teplic představila na vernisáži dvě plastiky - „Nevítaný návštěvník“, několika kilový kamenný plž, kterého vytvořila pro kamarády v rekreační osadě a větší dílo „Moa“, které připomnělo světu známé sochy z Velikonočních ostrovů. Paní Růžena Petráková penzistka z Ústí nad Labem byla i tento rok nesmírně pilná. Vytvořila malou, ale propracovanou hlavu-“Portrét“, která je jí nakonec podobná, takže vytvořila autoportrét. Podvědomí určitě pracuje i při sochařské tvorbě. Jejím větším dílem je plastika žoviálně - „vykukově“ koukajícího kocouro-lva „Satyra“. A neboť byla pilná, rozpracovala ve společném dílku s p. Vaňkem „Anděla“. Paní Mgr. Zdeňka Urbanová, učitelka v penzi z Teplic vytvořila krásnou hlavu šachového koně s názvem „Zubrnický polokrevník“. Vzhledem ke své hmotnosti okolo 50 kg by při svém šachovém využití učinil šachovou hru nejen náročnou pro mysl, ale i pro tělo. Paní Ing. Jaroslava Halová vytvořila a na vernisáži představila výtvarné dílo „Ptačí pohár“, který poslouží jako zahradní pítko. Také paní Zdeňka Štefková z Děčína vytvořila lístky zdobené pítko „Koupel pro ptáky“ a aby „věděli“ jak na to, umístila na něj malého kamenného ptáčka. Pan Václav Lácha, bývalý velitel hasičů z Roudnice nad Labem vytvořil „Mísu“. Určitě přitom vzpomínal na mladá léta, kdy se učil o míse dědově. Jak však uvádí, není určena ani pro něho ani pro děda jiného, ale pro jeho paní manželku. Pro sebe pak vytvořil další plastiku - „Anděla“. Pan Miroslav Břeský, nový člen VSS z Čelakovic je profesionálním fotografem a představil na vernisáži krásné fotografie žen - „Lucie“, „Adéla“ a „Lis Doolitlová“. Pan PaedDr. Zdeněk Vaněk, prezident Výtvarné skupiny Spolu z Ústí nad Labem vytvořil plastiku „Čtyřlístek“, tváře čtyř žen dívajících se na všechny světové strany. Ač s hmotností přes sto kilogramů, jde a luxusnější bytový podstavec určený pro květiny (či jiné nápoje, jak dodávají zlí jazykové). Jeho druhé dílo je angažovaná připomínka slavného výročí založení naší republiky, „Hlava řvoucího lva“ a již zmíněný spolu podíl na rozpracovaném „Andělovi.“

Výtvarná skupina Spolu pracovně slavila a v předvečer vernisáže a na ni jí přijela zahrát vynikající hudební skupina SKOK-Správní-Kluci-Od-Kočky z Teplic. Děkujeme. VSS slavila, žel, připomněla si a uctila na vernisáži i bývalou prezidentku paní Helenu Kitovou, se kterou jsme se při odchodu do tvorby věčnosti rozloučili v červnu tohoto roku. A ještě jedna výrazná vzpomínka na Zubrnice 2018. Prožili jsme zde plné zatmění Měsíce. Oči nás mnoha se dívaly nahoru a snily. Jestliže se podobně na nás dolu dívají Ti, kteří již mezi námi nejsou. Jsem přesvědčen, že na akci Zubrnice 2018 jsme jim ostudu neudělali.

Na závěr mi dovolte poděkovat našim příznivcům, kteří nás navštívili. V průběhu tvorby plastik se na nás přišlo podívat několik desítek lidí. Na vernisáži, přes velké vedro, jejich množství také nebylo malé. Stačí se podívat na přiložené fotografie. Rád bych touto cestou poděkoval za velké množství krásných fotografií z průběhu akce a z vernisáže panu Mgr. Jiřímu Capljukovi, místnímu obyvateli, kolegovi učitelovi v penzi a panu Miroslavovi Břeskému, profesionálnímu fotografovi a zcela „čerstvému“ členovi Výtvarné skupiny Spolu. Poděkování patří i těm, kteří nás různou formou podporují. Statutárnímu městu Ústí nad Labem za dotaci, za kterou jsme pořídili krásný hořický pískovec, společnosti Kámen Ostroměř za zmíněný nádherný materiál pro uměleckou tvorbu, reklamní agentuře Jasnet z Ústí nad Labem za naši propagaci, za plakáty a pozvánky a v neposlední řadě občanům a obci Zubrnice, která nám již řadu let poskytuje přátelské krásné tvůrčí prostředí v bývalém lomu a pěkné ubytování.

PaedDr. Zdeněk Vaněk, prezident Výtvarné skupiny Spolu.Soubory nebo odkazy