O sdružení

O sdružení

Výtvarná skupina SPOLU vznikla v Ústí nad Labem v květnu 1993. Byla založena absolventy ”Lidové konzervatoře” v Ústí n. L. jako Severočeské sdružení výtvarníků „SPOLU“.

V minulosti  se jednotliví členové v průběhu své výtvarné činnosti se podíleli na různých výtvarných aktivitách v České republice a někteří, co měli výtvarnou tvorbu jako profesi vystavovali např. v galerii Strudelhof ve Vídni, na velvyslanectví ČR ve Vídni, v galeriích SRN, Polska a USA atp.). Autorské výstavy se uskutečnily ve většině měst ústeckého regionu a v dalších městech České republiky, např. v Hradci Králové, Šumperku, Jičíně, Chrudimi, Týnu n. Vltavou, Ústí n. Orlicí, Brně a v mnoha jiných. Připomeňme také např. vice než sedm výstav v galerii Hefaistos v Děčíně, či  souhrnné reprezentativní výstavy v prostorách dominikánského kostela sv. Vojtěcha v Ústí n.L.. Skupina se vyvijela a její členové přecházeli do jiných výtvarných sdružení- vzpomeňme skupiny LAVY, ROLOUS nebo Skupina 96.

Nyní naše skupina SPOLU zahrnuje 14 výtvarníků z Ústeckého kraje a některých dalších měst. Skupina se zabývá výtvarnou tvorbou  ve svém volném čase spontánně a věnuje se různým oborům výtvarné činnosti, např. malbě, grafice, litografii, keramice a sochařství.  Svoji tvorbu prezentuje spíše na společných výstavách. To nevylučuje to,  že někteří členové skupiny SPOLU,  nevystavují samostatně.

Současný život skupiny výtvarníků SPOLU spočívá v pořádání společných výstav a také exkurzí, ateliérových setkání a krajinářských plenérů, grafických a sklářských dílen a sochařských symposií. V poslední době se konají  nejméně dvakrát do roka krajinářské plenéry a jedno sochařské symposium.

Existence skupiny SPOLU je svázána s obcí Zubrnice. Zde jsme pořádali jubilejní výstavu k 30 letům spolku v překrásných prostorách skanzenu Muzea v přírodě a právě tu v prostorách bývalého pískovcového lomu socháme do přiváženého hořického pískovce.