Výroční členská schůze 2015

Výroční členská schůze 2015

Schůze členů Výtvarné skupiny "SPOLU"

Dne 24.10.2015 proběhla v Zubrnicích každoroční výroční schůze členů Výtvarné skupiny "SPOLU. Na programu bylo zhodnocení realizovaných akcí - Jarní malířský plenér a  zvláště pak sochařské a malířské sympozium - obojí konané v Zubrnicích. Obě akce jsou považovány za úspěšné a budou pokračovat i v příštím roce. Skupina je věnovala památce pana Karla Kity. Proběhla volba výboru výtvarné VS Spolu a výbor byl zvolen ve stejném složení. Prezidentkou VSS je paní Helena Kitová, místoprezidentem pan Zdeněk Vaněk, členkou výboru pro hospodářské záležitosti paní Zdeňka Štefková, členem výboru pro organizační záležitosti pan Václav Lácha a paní Zdeňka Tvrdíková.