Výroční členská schůze 2017

Výroční členská schůze 2017

členská schůze VSS a aktuální složení skupiny

26. 9. 2017se uskutečnila členská a výborová schůze Výtvarné skupiny SPOLU.

  • byla zde zhodnocena činnost dosavadní - v roce 2017

  • připravena činnost na rok příští - 2018, kdy VSS oslaví 25LET svého ZALOŽENÍ, trvání

  • byl zvolen nový výbor, již nikoliv pětičlenný, ale vzhledem k počtu členů tříčlenný

  • stávající složení členů výboru VSS je následující:

PaedDr. Zdeněk Vaněk    prezident

Zdeňka Tvrdíková   víceprezidentka

Helena Kitová   hospodářka

 

Členskou základnu v současné době tvoří 14 členů (abecedně):

Halová Jaroslava – Kitová Helena – Lácha Václav – Opatová Dagmar Petráková Růžena –      

Štefková Zdeňka – Stuchlá Vladimíra –Suchopárek Václav – Tóth Josef – Třeštíková Olga –

Tvrdíková Zdeňka – Urbanová Zdeňka – Vaněk Zdeněk – Vlček Jaroslav

Informace o těchto členech jsou na stránkách www.vytvarnici-spolu.cz, kde je dlouhodoběji již historické složení skupiny.